Anthony Kiedis - Larry Sloman: Scar Tissue - Chili a sebre (A Red Hot Chili Peppers frontemberének önéletrajza)

írta Hard Rock Magazin | 2005.11.20.

1983-ban négy önjelölt "bunkó" tört ki a Los Angeles-i zúzós neopunk-rock mezíľnybíľl. Teljesen egyedi, életveszélyesen kozmikus hard-core-funk zenéjükkel hí­vták fel magukra a figyelmet. Húsz évvel késíľbb a Red Hot Chili Peppers minden buktató és alakváltás ellenére a világ egyik legsikeresebb zenekarává níľtte ki magát. A Red Hot szövegí­rója és énekese, Anthony Kiedis végig ott ült a hullámvasúton. A Scar Tissue Kiedis perzselíľen íľszinte memoárja ámokfutásnak is beillíľ életéríľl. Anthony a Közép-Nyugaton töltötte gyermekkorát, majd tizenegy évesen Los Angelesbe költözött az apjához, Blackie-hez, aki akkoriban a hollywoodi elit legmeníľbb tabletta-, fíť- és kokaindí­lere volt. A mindennapos tivornyákon, amelyeken olyan prominens Sunset Strip-i csillagok is megfordultak, mint Keith Moon, Jimmy Page és Alice Cooper, az akkor még csak tizenkét éves fiúnak jutott bíľven az apja csajaiból, illetve drogjaiból. Rövid gyerekszí­nész-karriert futott be, majd miután kihullott a UCLA-ríľl, fejest ugrott a Los Angeles-i underground szcénába. A dí­ványlakó, kajatolvaj, koncertekre belógó, speedet, kokaint és heroint lövíľ Kiedis minden éjjel kétségbeesetten kutatta az igazi nagy flasht. Ezt végül a zenében lelte meg. Amikor összeállt három gimis haverjával, az élete végre értelmet nyert: felszabadí­tani az emberek libidóját és terjeszteni a Chili Peppers szí­vvel-lélekkel bulizós életfelfogását. A zenei újí­tónak számí­tó Uplift Mofo Party Band keresztül-kasul bejárta az Államokat, és egy egész generációnyi zenészre gyakorolt hatást. A Scar Tissue sava-borsát az Anthonyval kapcsolatba került különbözíľ ünnepelt hí­rességekríľl szóló történetek adják. A sikernek és az élvezetek mértéktelen habzsolásának azonban mindig megvan a maga ára. A Scar Tissue-ban Kiedis íľszintén í­r zenész- és egyben lelki társa, Hillel Slovak túladagolásáról, illetve a saját maga véget nem éríľ küzdelméríľl a kábí­tószerrel. Volt idíľ, amikor a ma már multimilliomos Anthony hajléktalanként speedballozott mexikói gengszterekkel Los Angeles autópálya-felüljárói alatt. Spirituális útkeresése Indiába, Borneóba és Thaiföldre is elvitte, de az igazi megvilágosodás otthon várt rá. A kifejezetten olvasmányos Scar Tissue-ban Anthony sorra veszi a gyönyöríť és eríľs níľket, akik a múzsái voltak, és visszapörgeti életútját, melynek során például félmillió ember elíľtt lépett szí­npadra Woodstockban, és találkozott a számíťzetésben élíľ dalai lámával. Egy könyv a kicsapongásról és az elhivatottságról, az összetartozásról és a széthúzásról, a nemtöríľdömségríľl és a jóvátétel lehetíľségéríľl. A szerzíľkríľl Anthony Kiedis a világ egyik legnépszeríťbb rockzenekarának, a Red Hot Chili Peppersnek az énekese. A kaliforniai Los Angelesben él. Larry "Ratso" Sloman , aki Howard Stern Private Parts és Miss America cí­míť könyveiben is közremíťködött, további öt könyvvel büszkélkedhet, köztük az On the Road with Bob Dylannel. New Yorkban él. A könyv elíľszavát Prieger Zsolt , az Anima Sound System, Magyarország egyik legsikeresebb zenekarának vezetíľje í­rta. kötés: keménytáblás védíľborí­tóval, cérnafíťzve oldalszám: 368 + 32 oldal fotó (összesen 400 oldal) Dudich Ákos