Kultuszkóp: Az Iron Maiden és a...

írta Adamwarlock | 2014.05.31.

Egy Iron Maiden-hét nem múlhat el anélkül, hogy a csapat szerteágazó szövegvilágát ne elemeznénk valamilyen módon. Erre mi lehetne alkalmasabb eszköz, mint a jó öreg Kultuszkóp. Még a rovat indulásakor úgy voltam vele, hogy egyszer egy cikket a Vasszűzre kell áldoznom, de sohasem tudtam egyvalamihez kötni, hiszen dalaik a történelem, az irodalom, a vallás és a mitológia megannyi részletét használják fel, ezért lehetetlen vállalkozás mindezt egyetlen fonalra felfűzni. A mostani Kultuszkóp-epizód ezért nem fog másból állni, mint egy szótár rovatból, ahol megpróbálunk néhány jellegzetesen kulturális témájú Iron Maiden-dalt kielemezni.

Phantom of the Opera: Gaston Leraux, francia író híres regénye a Párizsi Operaház alatti katakombákban élő groteszk alakról, tarkítva szerelemmel, irigységgel és ármánnyal. Ez a regény ihlette Andrew Lloyd Webber híres Broadway darabját és Brian De Palma 1974-es Phantom of Paradise című filmjét is.

The Ides of March: Egy rövid (de annál zseniálisabb) instrumentális darabról van szó, amelynek címe Julius Ceaser meggyilkolásának időpontjára utal, tehát fordítása: „Március Idusa”.  A Maidennek nem egy dalszövege utal  Shakespeare idézetekre, így lehetséges, hogy a Julius Caesar egyik mondata, az „Óvakodj március idusától!” is közrejátszott a címválasztásban.

Murders in the Rue Morgue: Edgar Allen Poe méltán híres novellájának a Morgue utcai kettős gyilkosságnak a címét vette át Steve Harris ehhez a dalhoz. Az eredeti mű egyik érdekessége, hogy ezt tartják a világirodalom első krimijének.

Genghis Khan: Eme instrumentális mű címe is egyértelmű: Dzsingisz kán, a XIII. századi Mongol Birodalom ura, aki máig a világ legnagyobb kiterjedésű birodalmának parancsolt. Sajnos mi, magyarok keserű szájízzel gondolunk e dalra, hiszen nem ápolunk túl jó emlékeket a tatárok portyáiról.

Prodigal Son: Meglehetősen híres újszövetségi példabeszéd Lukács 15: 11-32-ben a tékozló fiúról, aki öröksége felélése után újra megtér apjához. A Maiden verziója nem egyértelmű interpretációja a bibliai történetnek, mert szerepel benne egy görög mitológiai szereplő, Lamia, egy Zeusz kegyeibe fogadott királynő, akit az irigy Héra megfosztott az utódaitól, és aki ettől megőrült, bosszút fogadva az istennő gyermekei ellen. Az afrikai törzsek mondáiban is szerepelnek lamia nevű lények, akiknek női felsőtestük és kígyó altestük van. John Keats is írt Lamia címen verset 1820-ban.

Purgatory: Ismét bibliai téma, méghozzá a Pokol és a Mennyország közötti területről, ahol a bűnös lelkek megtisztulnak, hogy átjussanak az örök életbe, vagy ha ez nem sikerül, örök kárhozatra ítéltetnek. Már megjelent a korai keresztény szövegekben, de a konkrét koncepciót a középkorban dolgozták ki. Dante Isteni színjátékának egyik része is ezt a címet viseli, ahol a Purgatórium egy magas hegyként van ábrázolva, ahol a lelkek egyre feljebb kerülhetnek.

Invaders: A IX. és XI. századi viking portyák során a brit szigetek megszállásáról szól.

Children of the Damned: Az azonos című, 1963-as film inspirálta, ami hat speciális képességekkel született, szuper-intelligens gyerek történetét meséli  el, akik sorsáról az ENSZ és a hadsereg kíván dönteni.

The Prisoner:  A dal az azonos címet viselő, 1967-es kult-sorozatról szól. A dal elején lévő párbeszéd a tv-sorozatból kivett idézet. A műsor érdekessége, hogy az egyik leghíresebb mainstream televíziós sci-fi program volt. A sorozatot 2009-ben hat részben újragondolták.

The Number of the Beast: A dalszöveget az 1978-as Omen II című film ihlette. A dal címe, A Fenevad Száma, a Jelenések könyvéből származik, ahol két fenevad emelkedik föl, egyikük a tengerekből, a másik a földből. Szövetkeznek a Sárkánnyal, hogy legyőzzék a Menny seregeit. A 666-os szám az első Fenevadé, akinek leopárd teste, medve lába és oroszlán szája van. Krisztus végül mindegyiküket legyőzi. Steve Harris később megemlítette, hogy a dal szövegére Robert Burns Tam O' Shanter című verse is hatással volt.

Run to the Hills: A szám az indián törzsek kiirtását örökíti meg, minkét oldal perspektívájából.

Gangland: Az 1930-as évek gengsztervilágát idézi meg, főleg az Al Capone működésével egybeeső időszakot.

Where Eagles Dare: A dal Alistair Maclean regényén, és az ebből Clint Eastwood és Richard Burton főszereplésével készült 1968-as filmen alapul, ami egy amerikai tábornok kiszabadításáról szól a nácik alpesi erődítményéből.

Revelations:  Egyszerre három dologra is utal a dal. A Jelenések könyvére, Aleister Corwley filozófiájára, valamint egy G. K. Chesterton által írt angol himnuszra, amit Bruce Dickinson tanult még iskolás korában. A sor „The venom that tears my spine” egy a Jóga filozófiai rendszerében bevett terminus, ami Kundalinire, a minden ember gerincében élő kígyóra utal, de utalás található a műben a Tarotra (The Hanged Man – egy kártyalap), továbbá olyan dualista filozófiai rendszerekre, mint a kínai Yin és Yang, valamint a zsidó Kabbalah.

Flight of Icarus:  A görög mitológiából ismert Daidalosz és Ikarosz történetét meséli el.

The Trooper: Egy angol-orosz katonai összecsapást örökít meg a krími háborúból (1853-1856), amit angol részről Lord Cardigan vezetett.

Still Life: a The Inhabitant of the Lake című Ramsey Campbell-novella inspirálta a dalt. Egy emberről szól, akit megbabonáznak a tó fenekén lakozó szellemek, olyannyira, hogy végül ő is közéjük veti magát.

Quest for Fire: J.-H. Rosny aine 1909-es könyvét dolgozza fel, ami egy ősember-törzsről szól, ami egy másik embercsoporttal való küzdelem során „elveszíti” a tüzet, ami után a törzs egy tagja elindul, hogy új lángokat szerezzen a közösség részére.

Sun and Steel: A dal az egyik leghíresebb szamurájról, Myamoto Musashiról szól, aki már 13 éves korában párbajokban harcolt, mellette festő és író is volt. Ő írta az Öt Gyűrű Könyvét, ami a kardvívás művészetét írja le.

To Tame a Land: Frank Herbert ikonikus Dűne sorozatáról szól, ami minden idők egyik leghíresebb sci-fi franchise-a. A dal címe is eredetileg „Dune” volt, de Frank Herbert személyesen adta a csapat tudtára, hogyha a dal ezen a címen lát napvilágot, akkor beperli a csapatot, ugyanis utálta a rockereket.

Aces High: Az Angliai Csatát örökíti megy egy második világháborús Royal Air Force pilóta szemszögéből.

2 Minutes to Midnight: A dal címe az úgynevezett „Doomsday Clock”-ra utal, arra az órára, ami a nukleáris holokausztig hátralevő időt mutatja. Eszerint éjfélkor történik majd meg az emberiség teljes pusztulása.

The Duelist:  A Párbaj című 1909-es Joseph Conrad-regényre és az ez alapján 1978-ban készült Ridley Scott-filmre utal a dal.

Back in the Village: A The Prisoner folytatása. A televíziós sorozatból ismert Number Six elmenekül, de mégis visszakerül a börtönt képező „Faluba”.

Powerslave: Az egyiptomi mitológiában a fáraókat istenként tisztelték. A dal is egy ilyen isten-király saját hatalmán való merengéséről szól, számos egyiptomi szimbólumra és istenre való utalással (Hórusz, Thot, Osiris).

The Rime of the Ancient Mariner: Coleridge Rege a vén tengerészről című verséről szóló monumentális dal. A tengerész megsérti az isteneket egy szent madár, az albatrosz megölésével, akik büntetésül megátkozzák azt, örökre elveszejtve a tengereken. Végül a tengerész megváltást nyer, és visszatér (nem kevés megpróbáltatás közepette) a szárazföldre.

Caught Somewhere in Time: H.G. Wells The Time Machine című regénye által inspirált dal.

The Loneliness of the Long Distance Runner: Alan Sillitoe novellája alapján írt dalszöveg egy futóról, aki belső vívódásai révén dobja le az álszentség és a hatalom láncait.

Stranger in a Strange Land: Egyrészről Robert Heinlein sci-fi író azonos című írására utal, ami az Északi-sarkon játszódik, másrészt a szöveget Adrian Smith egy sarkvidéki expedíció túlélőjével történt beszélgetése inspirálta.

Alexander the Great: A Kr. e. 356-323-ig élt makedón uralkodó, Nagy Sándor életét dolgozza fel, aki az egyik legnagyobb birodalmat uralta a történelemben, és minden idők legsikeresebb hódítója volt, aki sohasem veszített csatát. Személye nagyban meghatározta a hellenizmus kultúráját és megtestesítette a keresztény pantokrátori eszményt.

Moonchild: Újabb dal Aleister Crowley-ról. Az általa leírt Liber Samekh okkult rituálét dolgozza fel. Crowley egyik 1917-es regénye szintén Moonchild címen látott napvilágot.

The Evil that Men Do: Shakespeare Julius Caesar című drámájának harmadik felvonásában, annak második jelenetében hangzik el a dal címét adó kifejezés.

Seventh Son of a Seventh Son: Régi hagyomány, hogy a hetedik fiú, és a hetedik fiú hetedik fia mágikus képességekkel születik. A dal maga Orson Scott Card Seventh Son című fantasy-regényéből is merít a szövegében.

Run Silent, Run Deep: Edward L. Breach regénye, és az ebből készült  1958-as film (Burt Lancaster és Clark Gable főszereplésével) adta a szám témáját és címét.  A történet a Csendes-óceánon zajlott tengeralattjáró-hadműveletekről szól.

Bring Your Daughter to the Slaughter: Az dal eredetiét Bruce Dickinson szólóban írta a Rémálom az Elm utcában 5. részéhez. A szöveget Andrew Marvell To His Coy Mistress című XVII. századi verse inspirálta.

The Fugitive: Az 1963-as azonos című tv-sorozatról szóló dal.

Weekend Warrior: A futball-huliganizmusról szól, pontosabban azokról a szurkolókról, akik nem is szeretik igazán a focit, csak a balhé miatt járnak ki meccsre.

The Wicker Man:  Egy ősi kelta termékenységi rítus szerint a gazdag termésért mindig áldozatot kell hozni az isteneknek, ennek eszköze pedig a szalmabábu, amit a közösség eléget. A dalt az 1973-as azonos című film ihlette, Christopher Lee főszereplésével.

The Fallen Angel:  A bukott angyalok az Ószövetségben szerepelnek, akik a földre érkeztek, hogy embernőkkel háljanak, ezért kitaszíttattak a Mennyből. A vezetőjük Azazel, akit a dalszöveg is említ. Főleg a zsidó szövegek tartalmaznak bővebb leírást róluk.

Dance of Death: A szókapcsolat a középkori drámai műfajra utal, de a szöveget az amerikai Voodoo-rituálék inspirálták.

New Frontier: Mary Shelley Frankenstein című regénye által ihletett szöveg, amit a modern időkbe helyeztek, összehasonlítva Frankenstein munkáját a klónozással.

Paschendale: Az I. Világháború borzalmas csatájának, az yperni csatának a harmadik állomásáról szól. Itt került alkalmazásra szinte először a harci gáz (még 1915-ben). A dalszöveg az értelmetlen mészárlást örökíti meg.

Brighter than a Thousand Suns: Az atombomba bevetéséről, Oppenheimer szerepéről, és a nukleáris fegyverkezés borzalmairól szóló monumentális szám.

The Longest Day: A II. világháborús Neptune hadműveletről szól, ami Normandiában zajlott le.

The Alchemist: John Dee-ről, a XVII. századi matematikusról és alkimistáról szól, aki I. Erzsébet tanácsadójaként is működött.

Isle of Avalon: Avalon szigete szintén kelta fogalom, a tündérek és halott lelkek túlvilági helyszíne.