Tiszta vizet a pohárba!: Egy éjszaka a debreceni P.Box és a budapesti Pandora's Box együttessel, valamint Csiga Sándorral

írta Hard Rock Magazin | 2009.08.24.

Pár nappal ezelőtt interjút készí­tettem a Sáfár Öcsi és Szabó István fémjelezte Pandora's Box-szal. Ez az interjú nagy port kavart, ugyanis többen jelezték, hogy a debreceni illetőségű Pandora's Box még él, létezik és a budapesti banda jogtalanul használja a "Pandora's Box" nevet. Szóba jött Csiga Sándor is, aki az eredeti P. Box szövegí­rója volt, és aki a harmadik láncszem a történetben, ugyanis ő volt az az ember, aki tavaly, újra kinyitotta Pandora szelencéjét. A most következő anyag, nem egy rendhagyó interjú... Több mint két órát rögzí­tettem és több órát beszéltünk, hangrögzí­tés nélkül, tehát nem tudom másképpen megoldani, mint hogy az interjú alatt elhangzottak alapján, egy beszámolót í­rjak inkább. Természetesen, minden, az adott bandával, személlyel kapcsolatos infót, az illetékesek elmondásai, nyilatkozatai alapján í­rok le, magamtól semmit nem í­rtam be, kivéve azokat a mondatokat, amikor a véleményeteket kérem, vagy a "szerintem" szót látjátok! Előzetesként a Pandora's Box története, röviden: Tudni kell, hogy a Pandora's Boxot, Cserháti István, Pityi alapí­totta, Bencsik Samu, Sáfár Öcsi, Szabó Pityu és Varga Miklóssal, 1980-ban. 1982-ben Varga Miki elhagyta a zenekart és helyére, az akkor megszűnt Dinamit énekese, Vikidál Gyula került. A bandában, az Eddából is ismert Zselencz "Zsöci" László basszusgitáros és Pálmai Zoltán dobos is megfordult. 1987-ben a zenekar megszűnt. A régi gárda billentyűse, a régi tagok egy részének megkérdezése után, Cserháti "Pityi" István, 2001-ben újra életre hí­vta a P. Boxot. Nem meglepő hát, hiszen évek óta Debrecenben élt, hogy az újjászervezéskor fiatal helyi zenészeket vett maga mellé, Bodó Tamás dobos, Ferenczi Tibor basszusgitáros, Koroknai "Kori" Árpád énekes és Sándor "Günter" József gitáros személyében. 2005. augusztus 21.-én Cserháti "Pityi" István, sajnálatos módon elhunyt. Hiánya az egész magyar rockzene pótolhatatlan vesztesége. Sokszázan kí­sérték utolsó útjára a Debreceni Köztemetőben. Szabó Krisztián billentyűs került a zenekarba, aki a Pityit is helyettesí­tette az utolsó időszakban. Ezután egy olyan esemény következett be, az Almássy téri búcsúkoncert alkalmával, ahol a mostani, budapesti Pandora's Box egyik tagja, Szabó István is jelen volt, mint meghí­vott dobos. Idézet a búcsúkoncert beharangozójából a "Music.hu" tolmácsolásában, "P.Box: Végleg bezárul Pandora Szelencéje" cí­mmel.: "A zenekar természetesen élőben, a szí­npadról köszön el a közönségtől: 2006. november 11-én az Almássy Téri Szabadidőközpontban találkozhatunk velük utoljára, ahol az elmúlt évtizedek legszebb dalaival és legnagyobb slágereivel búcsúznak. A zenészek szavaival: "Szeretnénk az elkövetkezendő néhány koncertet, mint búcsú turnét az esemény rangjához méltó helyszí­neken megtartani és emelt fővel búcsúztatni a P.Box nevet. ... Szeretettel várunk mindenkit, aki még utoljára látni akarja a P.Boxot koncertezni!" Bővebben itt: http://www.music.hu/news.php?cikk=4933 A búcsúkoncert szépen lezajlott és bezárult Pandora szelencéje, legalábbis az emberek ezt hitték, viszont arra már nem figyeltek, hogy Koriék a "felfüggesztés" szót használták, "megszűnés" helyett! Lejjebb kiderül, hogy miért hangsúlyoztam ki a "Felfüggesztés" szót. Itt jön az interjú, beszámoló és idézetek formájában: Időközben sok ví­z folyt le a Dunán, eltelt két év, amikor, egy szép napon, 2008 augusztusában, Csiga Sándor megjelent a Sáfár Öcsinél, mondván, hogy kellene csinálni egy össznépi, Pandora's Box, turnéval egybekötött bulit. Ő, ha nem is volt tagja a Pandora's Boxnak, aktí­van részt vett anno a zenekar tevékenységében, emellett, sok szöveget is í­rt a bandának, mint például a "A Zöld a Bí­bor és a Fekete" (Samu is besegí­tett a szövegben) , mely dalt Sáfár Öcsi szerzete és Szabó Istvánnak is volt köze hozzá, hisz ő találta ki a szám cí­mét. Öcsi megkérdezte Sanyit, hogy mi van a Debreceni Pandora's Box-szal, amire azt a választ kapta, hogy a banda feloszlott, ugyanis Sanya is í­gy tudta, értelmezte. Szabó István ezt megerősí­tette, ugyanis ő ott volt azon az Almássy téri búcsúkoncerten és saját fülével hallotta, hogy a srácok valóban erről beszéltek, még a backstage-ben is! Ezzel letudták a debreceni P. Box kérdést és a Csiga Sanyinál berendezett próbateremben, 2008 őszén elkezdték a munkát. Ekkor még Öcsi, István és Sanyi voltak a projekt szervezési team tagjai. Sáfár Öcsi az évek során nagyon sok dalt í­rt és ezeket, a demó szintű számokat megmutatta Istvánnak is, akinek nagyon bejöttek az új szerzemények, ezért, mindketten abban állapodtak meg, hogy nem egy bulira, hanem tartós együttműködésre kötnek szövetséget. Közben, Csiga Sanyi nagy elánnal kezdett el tagokat toborozni, amit az elején, a srácok még jó szemmel néztek, de később kiderült, hogy nem egy hullámhosszon vannak. Ugyanis a Sáfárék egy olyan P.Boxban gondolkodtak, amelyik a régi számokat (melyek részben az Öcsi szerzeményei, a lemezre rögzí­tés is az ő és a régi tagok munkája) is játssza, de az új dalokat, anyagot is meg akarja jelentetni, mert nem csak a régi slágereket meglovagolva akarnak visszatérni a magyar rock szí­ntérre. Sőt, Pityihez hasonlóan, nem okvetlenül nagy nevekkel, hanem fix bandatagokkal, zenészekkel, precí­z munkával felépí­tett és nem haknibrigád hatású zenekarban akarnak dolgozni, ja és nem egy turné erejéig, hanem hosszútávra kí­vántak berendezkedni, ha már visszajönnek! Csiga Sanyi elfogadta volna a hosszú távú berendezkedést is, de azt nem nyelte le, hogy a Pandora's Box, az általa elképzelt szellemiséget, az általa üdvözí­tőnek tartott stí­lustól eltérő módon adja elő. Amikor kiderült, hogy nem tudnak együtt dolgozni, a Sanyi azt ajánlotta, hogy csinálják meg a nagy bulit, utána pedig jöhetnek az új szerzemények, de más zenekarnéven! Istvánnék ezt nem fogadták el, azzal érvelve, hogy: "Egy zenekar stí­lusát a zeneszerző és a benne játszó zenészek határozzák meg, nem beszélve a frontember jelentőségéről. Másrészről, mégis csak mi vagyunk a Pandora's Box zenekar két alapí­tó tagja, határozott világlátással és szellemiséggel, továbbá a Sanyi nem a zenekar vezetője, még csak nem is tagja, soha sem volt, í­gy hát, vagy részt vesz a projekt-ben és együttműködik, úgy, hogy például szöveget í­r, vagy szétválnak útjaink". Ekkor következett be a kenyértörés és Sanyi otthagyta a társaságot azzal a kijelentéssel, hogy ezt nem hagyja annyiba és ahol csak lehet, tesz ellene, hogy a Sáfár, Szabó féle Pandora's Box, ezen a néven, ne tudjon működni. Szabó Krisztián elmondása szerint, eközben, a debreceni Pandora's Box, újra kezdte szárnyai bontogatását, mit sem tudva a Csiga, Sáfár, Szabó projektről. Ez a periódus egy picit ködös számomra, de a lényeg, hogy a szétválás után, nem sokkal Csiga Sanyi a "P. Box", mí­g Sáfár Öcsi, ill. Szabó István, a "Pandora's Box" nevet védték le. Sanyi, a P. Box nevet, a debreceni Pandora's Boxnak adta át, ezzel a gesztussal kezdte el a hadjáratát a budapesti Pandora's Box-szal szemben. A Szabadalmi Hivatal adatbázisából az látszik, hogy Csiga Sándor 2009. 02. 11.-én kérelmezi a P. Box név bejegyzését. Szabó István 2009. 03. 18.-án fordult a hivatalhoz kérelmével. Csiga a bejelentési jogát 2009.04. 20.-án adta át Koriéknak. A debreceni Pandora's Box pedig, már előtte értesült erről a projektről, í­gy ők, még a Csiga Sanyi, náluk való megjelenése előtt fontolgatták a jogi lépéseket ez ügyben - jelentette ki Szabó Krisztián. Természetesen, a Sanyi megjelenésével, megerősödtek az ifjú és valóban jó zenét játszó titánok, ugyanis, már két fél állt szemben az ősrégi tagokkal, akik, ugyan alapí­tó tagjai voltak a Pandora's Box-nak, mégis meg kell ví­vniuk harcukat. Öcsiék, a következőket nyilatkozták: Ezt a civakodást méltatlannak tartják. Meggyőződésük szerint a debreceni társaság igazából nem akar semmit csak a lehetőséget akarja fenn tartani az esetleges újra kezdéshez. Árulkodó lehet az a jogászi praktika is, hogy minden kommunikáció arról szól, hogy vége, bezárult, utolsó koncert, gyertek el, de azért a szüneteltetni szó is szerepel, "ki tudja, mit hoz a holnap?" alapon. Az eltelt egy év munkáját semmi kép nem engedik elveszni, hisz számukra is nagy élmény, hogy újra, ilyen jó bandával dolgozhatnak, amit a közeljövőben néhány koncerten bizonyí­tani is szeretnének. Szerintem kár lenne ezt kihagyni, mert Sáfár Öcsi egy zseni,kár lenne nem meghallgatni az új dalait. A Csiga Sanyi pedig tele van energiával, még sok jó szöveget í­rhatna, és jó bulikat tudna összehozni, "Össznépi Pandora's Box show" cí­mszó alatt! Egy nagyon fontos tényező, hogy, amint őket hallgattam, mindhárom fél, a saját nyilatkozata szerint, jóhiszeműen járt el! Habár azt í­rtam, hogy a Koriék megerősödtek, a véleményem az, hogy mégis három fél áll egymással szemben és mindhárman a saját nézőpontjukat erőltetik, szerintem jogosan! Az egyik, a Debreceni Pandora's Box, akik örömmel fogadták el Pityi ajánlatát 2001-ben, nem gondolva arra, hogy egyszer még kellemetlen helyzetbe kerülnek, ugyanis szí­vvel lélekkel csinálták azt, amire vállalkoztak. Szabó Krisztián példamutatóan viselkedett és tárgyalt a hajnalba nyúló éjszakán, de keményen és határozottan állt ki a "Pandora's Box" név mellett. Ők, egyébként a Szabadalmi Hivatalnál is bejegyzést kezdeményeztek "P.Box"(nem Pandora's Box) név iránt, mely jogot, Csiga Sándor adott át nekik. A második fél, a budapesti, Sáfár Öcsi, Szabó István csapat, akik tényleg nem tudták, hogy a debreceni Pandora's Box még él, mert személyesen hallotta az István, hogy vége (Almássy téri búcsú buli), tehát belevágtak a projektjükbe. Persze, amikor kiderült, hogy csak felfüggesztésről van szó, már presztí­zsből sem akartak, meghátrálni, mert ők, viszont a "Pandora's Box" név (nem P.Box) jogos tulajdonosai a Szabadalmi Hivatal határozata alapján. Ők is diplomatikusak voltak, de ugyanúgy, mint Krisztián, ők is határozottan tartanak igényt a "Pandora's Box" névre. A két zenekar képviselői alternatí­vákat ajánlottak fel egymásnak, majd meglátjuk, hogy ki hogyan fogadja el a másik ajánlatát. A Harmadik fél, Csiga Sándor, aki igaz, kissé önfejű, de határozott! Ő az a tipikus ember, aki a saját igazát és terveit nem hajlandó feladni, tudja, mit akar és mindenáron az általa vélt Pandora's Box szellemiségét akarja megvalósí­tani a maga módján, saját elképzelés szerint, mégpedig úgy, hogy, ha lehet, aktí­v részese legyen a produkciónak. Ő csupán az álmait akarja megvalósí­tani, miszerint az általa megálmodott "Pandora's Box" csak nagy, gigantikus szí­npadon, komoly dí­szletekkel, nagyon sok rajongó előtt jöhet vissza a rock szintérre! Viszont őt, én ezért tisztelem, mert mer álmodni! Egyébként a budapesti és a debreceni Pandora's Box is azt akarja, hogy csak nagyobb bulikon, minimum 400-500 férőhelyes helyeken lépjenek fel. Tehát, a Tisztelt Olvasó döntse el magában, hogy kinek van igaza, de én azt javasolnám, hogy mindegyikük kapjon egy helyet a magyar rock szí­ntéren, ha lehet, mert értékek és kellemes élmények részesei lehetünk a jövőt illetően! A megbeszélés eredménye: Mindenki kulturáltan tárgyalt és viselkedett, jó volt nézni, még akkor is, ha az álláspontok nem akartak közelebb kerülni egymáshoz! A névvel kapcsolatban, elhatározták, hogy jövő péntekig, mindkét zenekar képviselői megtárgyalják a többi tagokkal (akik nem voltak jelen) a részleteket. Ha nem jutnak dűlőre, jogi útra terelik az ügyet, de abban megegyeztek és egyet is értettek, hogy egyik zenekar sem járt el rosszhiszeműen, ugyanis az információcsere volt a ludas, miszerint egyik fél sem vette fel időben a kapcsolatot a másikkal. Tehát a két banda között nincs ellenségeskedés, mindössze annyi lenne, ha nincs peren kí­vüli megegyezés, hogy a bí­róságra bí­zzák az ügyet, természetesen, ha péntekig, valamelyik fél nem enged a névből. A lényeg, hogy felkérik mindkét együttes rajongóit, hogy ne indí­tsanak háborút egymás ellen, és ne legyen sárdobálás!:) Summa summarum, jelen pillanatban, mindkét zenekar rendelkezik egy-egy hivatalos, a Szabadalmi Hivatalban bejegyzett névvel! A budapesti, Sáfár, Szabó zenekar a Pandora's Box név birtokában van, mely határozat a Magyar Közlöny 2009.08. 14.-i számában közzé lett téve. A debreceni, Kori féle banda pedig a P.Box nevet jegyezte be a szabadalmi hivatalnál, közlönybéli infót nem találtam, de a védjegy be van jelentve. Egyébként, egyszerűnek is tűnhetne a dolog, hiszen a két védjegy, a szabadalmi hivatal szemében különbözik, ezért is kapta meg mindkét banda az általa levédett nevet. Tehát, a hangsúly most azon van, hogy ki lesz mindkét név birtokosa, hiszen, mint tudjuk a P.Box név azonos a Pandora's Box-szal, de ezt a Szabadalmi Hivatalban dolgozók nem tudták, amikor engedélyezték a neveket. Ha épí­tő jellegű ötleteitek vannak, í­rjátok meg, hátha ti nagyobb hatással lesztek a két zenekarra:)! ROCK ON! Güzü

Legutóbbi hozzászólások