Dawnrider - Fate Is Calling Pt. 1

írta garael | 2005.11.07.

Megjelenés: 2005

Kiadó: Massacre

Weblap: 

Stílus: heavy metal

Származás: Németország

 

Zenészek
Többek között: Tarek "MS" Maghary-ének James Rivera-ének Rob Rock-ének Sven D´Anna- ének Michael Seifert-ének Johanna Mott-ének Bryan "Hellroadie" Patrick-basszgitár Michael Gräter-dob Bjoern Daigger-gitár
Dalcímek
The awakening of Kerodet When our troops unite They conquered Fate is calling The final trial Guarding the gate Awaiting the night Gift of dawn Assasin Dawnrider Master of the black Revenge Parce is free
Értékelés

Ezen í­rás í­ródott Urunk születésének második évezredében, annak is ötödik esztendejében, az alázatos és Istenfélő Dibaxias atya által, az szentséges angyalok áldásával, áldott püspök urunk kegyelmébe ajánlva. Mikoris a Rianda földjén eluralkodott a gonosz akarata, az emberekben felerősödött megváltó urunk általi áhí­tat érzése, és bőszen fohászkodván könyörögték ki a megváltó angyali seregeket, hogy lángpallósuk a pokolba űzze vissza a Sátán 666 légióját. Mennyei Atyánk meghallgatván az ártatlanok szí­vből jövő fohászát, irgalmas szí­vének végtelen szeretetével üzenetet küldött hát Őfelsége (vagy ahogy hazánk szeretett nyelvén hangzik: majesty) első lovagjának, Tarek "MS" Maghary-nak, kinek szí­vét megacélosí­tván az isteni akarat, kihúzta pallosát az igazak és gyengék védelmében, hogy seregeit az ellen elpusztí­tására vezesse. Jóllehet, harcmodora ezidáig igencsak emlékeztette a regösöket Arthur urunk előtti pogány vitéz, ama Manowar cselekedeteire, ezáltal azonban régi udvarszolgái mellett új harcosokat is toborozván, változtatott kissé az harci taktikán. Mivel jómaga is germánhonból eredeztetett, segí­tségül hí­vta az ottani vak őrangyal nevezetű szentet, ugyanakkor nem feledkezett meg a vad í­rek csapatairól sem, sőt, mivel azok között még igencsak sokan nem hajtották fejüket keresztví­z alá, lelkük megsegí­tésére előhí­vott egy angyali boszorkányt is, ki szomorú, ámde kellemetes dallamaival nyugtató mézet csöpögtetett a harcosok fülébe. Tudván, hogy a gonosz ereje majdhogynem végtelen, csakis a legjobb hősöket akarta csatarendbe állí­tani, ám azok külhonban vitézkedvén csak töménytelen baromért és jószágért jöttek volna anyahonba, í­gy sir Tarek-nak bizony be kellett érnie a szintén neves, ám igazán nagy csatákban még nem járt harcosokkal. Egyedül a keresztényi alázatáról hí­res szikla lovag, Rob tette tanújelét valóban Istennek ajánlott hűségéről, és mint oly sok alkalommal, most is teljes vitézségével vetette magát az iszonytató küzdelembe, melyet sir Tarek David de Feis lovagnak, a szűz acél lovagrend rettenthetetlen harcosának hadi útmutatásai alapján vezetett. A háború pediglen 13 csatát számlált, de ez a jövendőmondók szerint csak az első része a küzdelemnek, és bizton újabb is fogja követni. A krónikákba pediglen eme csaták úgy fognak bevonulni, mint a brit penge diadalának tanúbizonyságai, mely- jóllehet a hadtudósok szerint kissé már elavult- azért még mindig rendet tud vágni a szentségtelen hordákban.

Pontszám: 8