Bloodbound: Unholy Cross

írta garael | 2011.04.02.

Megjelenés: 2011

Kiadó: AFM

Weblap: www.bloodbound.se

Stílus: heavy metal

Származás: Svédország

 

Zenészek
Patrik Johansson - ének Tomas Olsson - gitár Henrik Olsson - gitár Anders Broman - basszusgitár Fredrik Bergh - billentyűs hangszerek Pelle Akerlind - dob
Dalcímek
01. Moria - 05:40 02. Drop The Bomb - 03:56 03. The Ones We Left Behind - 05:21 04. Reflections Of Evil - 04:21 05. In For The Kill - 04:29 06. Together We Fight - 05:21 07. The Dark Side Of Life - 03:58 08. Brothers Of War - 05:06 09. Message From Hell - 03:30 10. In The Dead Of Night - 04:01 11. Unholy Cross - 04:46
Értékelés

Az nagyméltóságú József főherczegnek és Őszentsége, Barabás püspök úr megbízásábúl íratott az Úrnak 2011. esztendejében Gabriel nádor tolla általa. Az írás igazságát két személy esküvel tanúsítja, szálljon lelkem a pokolba, ha szavaim a valóságtól fertálynyira is eltérnének.

A két évvel ezelőtti fertelmes dolgok kivizsgálásának céljából kaptam megbízásomat, lévén Istenfélő és keresztyén szolgálatban eltöltött éveim által szolgálatomban végig hűnek bizonyultam, azon kívül tanulmányaim megvédenek attól, hogy az ostoba babonák megtévesszenek, melyen által jelentésem nem érné el azt a czélt, amit nagyméltóságú herczeg Úr kitűzni szándékozott. Mivel az említett, vámpíroknak titulált cselekedetek ismét felbukkantak, nem kíméltem erőmet és időmet az igaz tények feltárására, a Bloodbound néven ismert, és a falubeliek által svédnek tartott vérszopolyázó kolónia cselekedeteit a rendelkezésemre álló eszközökkel kivizsgáltam, még a folyton folyvást sopánkodó paraszti nép is segítségemre sietett.

Az ördög fattyaiként emlegetett svédek tavaly egy Urban Breed nevezetű primus vámpírral az élükön követtek el a múltbéli vérdög fortélyoktól eltérő, szokatlan módon újszerű és hatékony pusztítást. Jóllehet, ez a fertelmes család már régebben is felbukkant, első cselekedjetüket még az Eddie néven ismeretes Isten átka által szokványos kíméletlenséggel követték el. Legutóbbi időkben azonban túlhoni akciátusokkal kezdtek neki a paraszti népek pusztításának, mely ellen már nem volt elég Őszentsége által is ajánlatba adott fokhagyma és szenteltvíz, az átkos vámpírjai nem átallottak valamiféle amerikánius páncélba öltöztetni magukat, melybe beletört minden igaznak vélt ellenfegyver, gyilok módozataiknak pedig szokatlanul könyörtelen módja az egész féltekén kiérdemesítette a nevüket az ördög tehetségfájára. Szerencsére Breedet más vidékre sodorta a nyavaja, az új vezetővel - kinek neve teljesen azonos az Astral Doors toportyánfamília vezérkanjával - pedig új módszereit találták az szentségtelenségeknek. A krónikákban már többször leírt, a svéd királyságból ismert szopolyacsalád, melynek címerében egy lezúduló vaskalapács szerepel és amelyhez az ősi vámpírpraktikák újbóli feltámadását kapcsolják a tudósok, a Bloodboundot is köreikbe fogadták, és kárhozott lelküket teljesen magukévá formálták. Igaz, hogy az új vezető sajnálatos módon nagyobb mester a gyilkolásban, mint Cans nagymester, de így, az ismert praktikákkal mód nyílt a védekezésre is és csak azok fertőződtek meg, akik önként adták oda nyakukat a sápadt dögöknek. Erre pedig Istentől elrugaszkodott módon többször is lehetőség nyílt, révén az csábító fortélyok, melyekkel ezek a vurdalagok élnek, nagyon hatásosnak bizonyultak, és gyakran még olyan szerencsétlenségfiát is önkéntességre csábítottak, aki egyébként egész életét nagy jámborságban és Isten félésében töltötte.

Természetesen akadtak Istennek olyan vitézei is, akik szerint ez a módozat már csak arra elég, hogy a kisdedeket, a betegeket és az öregeket fenyegessék, és hát való igaz, hogy mesterkedéseik már nem annyira hatásosak – hála a Mindenhatónak – mint évekkel korábban, vagy mint Breed kannal az élen. Én azonban óvatosságra intem ezeket a vitézeket: jómagam is találkozván a kárhozatos fortélyokkal, lemérhettem azok veszélyességének mértékét és tudom, a csábítás célirányos mézes-édessége sokakat könnyen magáévá tehet.

Pontszám: 7